אין הבדל בין הענקת מישרה להענקת כסף. לזה כמו לזה מהות משחיתה.

- יצחק זמיר

6.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©