גנרל שרוצה לצאת נקי מאשמה, צריך לתת רשימת הוראות ארוכה, כך שבמקרה של מחדל תמיד יתברר שאחת מהן לא מולאה עד תום.

- מאיר עוזיאל

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©