כדי לעשות שינוי רציני לא מספיק לעשות כמה צעדים מהירים.

- מיכאל מלכיאור

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©