שלום, מסחר ויחסי ידידות עם כל האומות. ברית - עם אף לא אחת.

- תומאס ג'פרסון

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©