בדין שהזבוב ישמש סמל לחוסר בושה ולחוצפה אווילית: שכל החיות יראות מפני האדם יראה גדולה ובורחות מפניו עוד ממרחק, אבל הזבוב נתגלה בחוטמו.

- ארתור שופנהאואר

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©