הוי אוהב את המוכיחך, כדי שתוסף חכמה על חכמתך. ושנא את המכבדך , כדי שלא תתמעט מחכמתך.

- מסכת דרך ארץ זוטא
{ רבי אליעזר הקפר, פרק ט', משנה ב' }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©