גדולות ונפלאות לא סיפרתי עלי. מי כמוני יודע את עוניי. לא מתוך ענווה פסולה אני אומר כך, אלא מתוך שדעתי אני - סופר שסבור שיש לו לספר גדולות על עצמו הרי הוא מועל בשליחותו. מי שנתן לו אלוקים בידו עט סופרים הרי הוא צריך לכתוב את מעשי השם ונפלאותיו עם בני אדם.

- שמואל יוסף עגנון

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©