שלוש שנים חיפשתי את תכונתה של אלוהותי, וגם מצאתיה; תכונת אלוהותי היא העצמאות.

- פ. מ. דוסטוייבסקי
{ מתוך הספר "שדים", מפי הדמות 'אלכסיי קירילוב' }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©