כדי שמהלך יחשב כאיוולת, חשוב שתוצאותיו השליליות ייראו עוד בזמנן, ולא רק בחכמה שלאחר מעשה, ושתהיה באותו זמן דרך פעולה חלופית, שאותה ניתן היה לנקוט.

- ברברה טוכמן

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©