ואם רצה לכעוס על בניו כדי לחנכם יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, אבל תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה.

- הרמב"ם
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות דעות, פרק ב', סימן ג' }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©