כל המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא.

- תלמוד ירושלמי, סדר מועד, מסכת חגיגה
{ רבי יוסי בן חנינה, דף י', ע"א }

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©