הניסיונות לבצע רפורמה חברתית העלו חרס כל כך הרבה פעמים, עד שמהפכנים חברתיים נחשבים לחולמים בהקיץ. אולי נאמר אותו הדבר גם עליי, אך אני הייתי איש מעשה - הפכתי את מחשבותיי למציאות, ויישמתי אותם לפני פיתוח תיאוריות. לפיכך אי-אפשר להאשים אותו בכך שנשארתי במימד האוטופיה.

- ז'אן-בפטיסט אנדרה גודין

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©