כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כולו שלי הוא, אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, כלומר לא נחלתי מן העולם כלום.

- קהלת רבה
{ פרשה ה', סעיף ט"ו, בשם רבי מאיר }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©