אני לא יודע איך לא לעשות חיים. אני עומד למות ואני עושה חיים. ואני מתכוון להמשיך לעשות חיים בכל יום שנותר לי, כי אין דרך אחרת.

- רנדי פאוש
{ מתוך נאום "ההרצאה האחרונה" (18 בספטמבר, 2007) }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©