עד שמישהו יוכל להפריד, במשפט נתון, בין הצורה לתוכן, אני אמשיך לטעון ששתי המלים הללו משוללות משמעות. אין מחשבות יפות בלי צורות יפות, ולהפך. בממלכת האמנות היופי מפעפע דרך הצורה.

- גוסטב פלובר
{ מתוך "מכתב אל הגברת לואיז קולה" }

6.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©