מלים, יש להן נשמה כמו לחפצים, אני חושב. אני רואה, למשל, סכין במטבח, ואני חושב: סכין - מלה חדה מאוד, כמו סכנה. ויש בה סוד כמוס, מכונס. או ערפל. כשאני רואה ערפל בחוץ, אני חושב שאין מלה בעולם שמתאימה יותר לערפל מאשר ערפל. כי זהו מין ענן של אור ואופל. יפעה בהירה עלופה בעלטה של אופל.

- אהרון מגד
{ מתוך הספר "עשהאל" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©