איכות החיים של אדם קשורה באופן ישיר למידת ההתחייבות שלו כלפי מצוינות, בלי קשר לתחום העיסוק שלו.

- וינס לומברדי

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©