חברה שמציבה שוויון לפני חופש לא תקבל אף אחד מהם. חברה שמציבה חופש לפני שוויון תקבל במידה רבה את שניהם.

- מילטון פרידמן
{ מתוך התוכנית ''חופשי לבחור, כרך 5 - נבראו שווים'' }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©