כלכלת גייסות היא תנאי חיוני לניהול מלחמה, על כן השפעתה על המבצעים מרובה.

- גנרל קרל פון קלאוזוביץ

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©