הגאווה מתחלקת לשני חלקים: האחד - גאוות האדם בגופו, והחלק השני - גאוות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו.

- לא ידוע
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }

5.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©