דע, כי כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזניים, ויבחין בין קל לכבד; כך ישקול האדם החכם במאזניים להבדיל השקר והאמת.

- לא ידוע
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©