אני אתן לך ציון טוב אם בתמורה תביא לי ממתקים.

- מורה ללשון
{ קריית-חינוך, נתניה }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©