בקש מן הבורא להעלים עין מעצמו - וברא את העולם.

- פרידריך ניטשה
{ מתוך הספר "כה אמר זרתוסטרא" }

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©