איזה הוא מצביא משכיל בהתקפה, שיריבו אינו יודע על מה יגן. איזה הוא מצביא משכיל בהגנה, שיריבו אינו יודע מה יתקיף.

- סון טסו

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©