אף על פי כן רחשתי לו כבוד, ולא הסברתי לעצמי את הרגש הזה; רגש של כבוד ופחד וחמלה. הוא היה אמיץ, ישר, עני, האמין במאבקו, היה מוכן להקריב את עצמו בכל רגע למען יוון. בפלוגתו אין לך בטחון שלא תיהרג, אך מובטח לך שלא תיכלם. הקצין שלנו הוא מן האנשים הנדירים כל-כך בשפל המוסרי של ימינו, שמעל לטובת עצמם ולאושרם הם מעמידים רעיון; ייתכן שהרעיון צודק, ייתכן שהוא מוטעה; אבל הם מקריבים חייהם למענו.

- ניקוס קאזאנצאקיס
{ מתוך הספר "פאפא יאנארוס" }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©