השליטה בחייל גדול היא, בעקרו של דבר, כשליטה במתי מספר. אין כאן אלא שאלה של חלוקת המספר.

- סון טסו

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©