הו, אלוהים, אם אני בכלל משהו עם הגדרה קלינית, אני מן פרנואיד במהופך. אני חושד באנשים שהם זוממים לעשות אותי מאושר.

- ג'. ד. סלינג'ר
{ מתוך הספר "הגביהו את קורת הגג, נגרים" }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©