לעניין שיטה צבאית: ראשית המידה, שנית אומדן הכמות, שלישית החישוב, רביעית שיקול הסיכויים, חמישית הניצחון.

- סון טסו

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©