כך עמדנו כמה שעמדנו. פעמים דיברה הילדיגארד עמי ופעמים דיברה עם אחיה. ואף אני דיברתי עם שניהם. קל הוא הפה ומוצא מלים לכל דבר. מה טוב היה אילו מצאנו דברים למלים.

- שמואל יוסף עגנון
{ מתוך הספר "עד הנה" }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©