הנני אדם רגיל והיו לי חיים רגילים. אנדרטאות לא יוקמו לכבודי, ושמי ישכח במהרה, אך אהבתי אדם אחד בכל נימי ליבי ונשמתי ותמיד היה בכך די עבורי.

- ניקולס ספארקס
{ מתוך הספר "היומן" }

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©