שתי עובדות על ניהול זמן: א. אין לך שליטה מתי אתה נולד ומתי אתה מת. ב. כל מה שבין נקודות אלה נתון למשא ומתן.

- לא ידוע

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©