חיי נתעו בדרך לא-דרך, ומגעי עם בני אדם נתמעט עתה עד כדי שיחת-יחיד בלבד. ירדתי למן בירא עמיקתא כזו, שאילו חייב הייתי לבחור בין אהבה-לאשה ובין קריאת ספר על אודות האהבה, הייתי בוחר בספר.

- ניקוס קאזאנצאקיס
{ מתוך הספר "זורבה היווני" }

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©