בבקשך את האמת היה נכון לבלתי צפוי, שכן קשה היא למציאה. ובהימצאה - חידתית היא.

- הרקליטוס

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©