יש לי דעות מוצקות, אולם אלף דעות הגיוניות לעולם אינן שוות למקרה אחד של צלילה פנימה וגילוי האמת.

- רוברט א. היינליין
{ מתוך הספר "די זמן לאהבה" }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©