הגאוותן אוהב בקרבתו מלחכי פינכה וחנפים, ושונא בקרבתו את נדיבי הרוח.

- ברוך שפינוזה

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©