אין לך גיבור היסטורי שלא נצטיירה צורתו הרוחנית בדמיון העם באופן שונה לגמרי ממה שהיתה במציאות; והציור הדמיוני הזה, שיצר לו העם לפי צרכיו ונטות רוחו, הוא הוא הגיבור האמיתי, שהשפעתו מתמדת והולכת, לפעמים אלפי שנה - ולא האורגינל המוחשי, שהיה זמן קצר במציאות, והעם לא ראהו כלל כמו שהיה.

- אחד העם

7.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©