רעה היא מלחמה, רעה ומאוסה, אבל האנשים במלחמה יפים לעתים יותר מאשר בחיי יום-יום.

- זאב ז'בוטינסקי

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©