האפשר כי ירון משורר ישראל שירת תפארת לשקיעת החמה ולא יעקור ביטויו כנתח מבשרו לבטא אמיתה של כנסת ישראל?

- אורי צבי גרינברג

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©