לא נביא ולא בן נביאים, כי אם נכד רחוק הנני, המריח לטיפת הדם הנבואית, האחת בדמי.

- אורי צבי גרינברג

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©