בשביל לרחוץ מעל גופנו ונשמתנו את אבק הגלות, את עקבות הסבילות בת שנות אלפיים, נזדקק לזמן ולמים רבים.

- זאב ז'בוטינסקי

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©