שפיות היא איננה אמת. שפיות היא קבלת המוסכמות המצופות מן החברה. לעיתים אמת כלולה במוסכמות, ולעיתים לא.

- רוברט מ. פירסיג
{ מתוך הספר "ליילה: חקירה על אודות המידות" }

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©