למרוד היא נטייה טבעית של החיים. אפילו תולעת מתקוממת כנגד כף הרגל שמוחצת אותה. באופן כללי, החיוּת והכבוד היחסי של חיה ניתנת למדידה באמצעות העוצמה של הדחף שלה למרוד.

- מיכאיל באקונין

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©