אדם הוא חזק רק כאשר הוא עומד על האמת שלו, כאשר הוא מדבר ופועל מתוך הכרתו העמוקה ביותר. באותה שעה, לא משנה מהו המצב בו הוא נתון, הוא תמיד יידע מה הוא צריך לומר ולעשות. ייתכן שייפול, אך לעולם לא תדבק בו או במניעיו חרפה.

- מיכאיל באקונין
{ מתוך הספר "אלוהים והמדינה" }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©