אל לו לאדם להניח לשעון וללוח השנה לעוור את עיניו מלראות שכל רגע ורגע בחייו הוא נס ומסתורין.

- ה. ג. וולס

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©