נדיבות אמיתית כלפי העתיד מבוססת על נתינת הכל בהווה.

- אלבר קאמי

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©