לעיתים, השכר תמורת מעשה שנעשה בהצלחה הוא עצם עשייתו.

- ראלף וולדו אמרסון

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©