היו לי צרות רבות בחיי, ומקצתן ממש קרו בפועל.

- מרק טווין

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©