התוצאה של החינוך כולו, זו בעלת הערך הרב ביותר, היא אולי היכולת לגרום לעצמך לעשות את הדבר שעליך לעשותו, בשעה שיש לעשותו, בין אם זה מוצא חן בעיניך ובין אם לאו. זהו השיעור הראשון שיש ללמוד; ומוקדם ככל שיחל אדם את לימודיו, זהו כנראה השיעור האחרון שהוא לומד לעומק.

- תומאס הנרי הקסלי
{ מתוך הספר "חינוך טכני" }

7.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©