אבל אני הולך, כי כל מה שהיה לי וכל מה שיש לי עכשיו נובע איכשהו ממה שעשינו אז, ובעולם הזה אתה משלם על מה שיש לך. אולי זאת הסיבה שאלוהים עושה אותנו קודם ילדים קטנים וקרובים לאדמה, כי הוא יודע שצריך ליפול הרבה ולדמם הרבה, עד שלומדים את הלקח הפשוט הזה. אתה משלם על מה שאתה מקבל, והדברים שבשבילם שילמת שייכים לך... ובמוקדם או במאוחר, כל מה שיש לך חוזר אליך.

- סטיבן קינג
{ מתוך הספר "זה" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©