מקום שבו שורפים ספרים, שם ישרפו בסוף גם בני אדם.

- היינריך היינה
{ מתוך המחזה "אלמנסור", 1820 }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©